Austrotherm Yalıtım Malzemeleri Stoklarımızda

Austrotherm Yalıtım Malzemeleri Stoklarımızda

Sönmezler yapı, ürün stoklarına AUSTROTHERM YALITIM Malzemeleri zengin ürün yelpazesini eklemiştir.  Yalıtım Malzemeleri kalitesi ile dünyaca markalaşmış Austrotherm Yalıtım Malzemeleri stoklarımızdan toptan satışı yapılmaktadır.


Austrotherm EPS Isı Yalıtım Levhaları yetkili satıcısı olan firmamız Türkiye’nin her yerine toptan satış yapmaktadır. EPS ısı yalıtım levhaları dış cephe montalama, duvar ısı yalıtımlarında ençok tercih edilen ısı yalıtım ürünüdür.

Toptan fiyat teklifi almak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Austrotherm  EPS Premium 0,030W/mK ısı iletimi ve TR150 yüzeye dik çekme dayanımı ve yoğun grafit katkısı sayesinde montalamada en yüksek tasarrufu sunuyor. Yalıtımı yüksek olmasından dolayı bina sahipleri yada yüklenici müteahhitlerin en çok tercih ettiği ısı yalıtım ürünlerinden biridir.

Austrotherm EPS Plus Austrotherm’in Avrupa ve Türkiye’de dış cephe mantolama pazarında en çok tercih edilen ve mantolama uygulamacıları tarafından beğenilen ısı yalıtım ürünüdür. Grafit katkılı olması, 0,032W/mK ısı iletim katsayısı ve TR 150 değerleri ile diğer karbonlu EPS ısı yalıtım levhalarından ayrışmaktadır. Bina duvarlarının dıştan ısı yalıtımı ile teras ve kırma çatılarda, soğuk hava depolarındaki ısı yalıtım uygulamalarında kullanılır.

Austrotherm EPS Fassade Özellikle projeler ve bina yenilemelerinde ideal mantolama çözümü arayan uygulamacılar ve tüketiciler için geliştirilmiş, 0,034W/mK ısı iletim katsayısı ve TR100 yüzeye dik çekme preformans değerleri ile TS EN 13499 standardına uygun olarak dış cephe ısı yalıtımı uygulamalarında güvenle kullanılır.

 

Austrotherm EPS Optimier Dış Cephe Mantolama uygulamaları haricinde sandviç duvar- duvar arası ısı yalıtımı uygulamalarına özel geliştirilmiş, gri renkli 0,034W/mK ısı iletim katsayısına sahip olup, Beyaz EPS ile yapılan duvar arası ısı yalıtım uygulamalarına göre en az %15 daha fazla ısı yalıtım performansı ve tasarruf sunar. Tuğla, gaz beton, bimsblok ve bunun gibi malzemelerle örülen duvarlar arasında ısı yalıtımı sağlamak amaçlı kullanılır.

Austrotherm EPS ısı yalıtım levhaları bina ömrü boyunca boyut kararlılığı ve ısı yalıtım performansını korurlar, üretiminde insana ve çevreye zararlı gazlar kullanılmaz.

Yeni ve avantajlı Austrotherm ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için haber bültenimize abone olun.

Austrotherm EPS (Gri)

[rt_bullet_list list_style=”style-3″ icon=”arrow-2″]

 • Austrotherm EPS OPTIMIER
 • Austrotherm EPS FASSADE
 • Austrotherm EPS PLUS
 • Austrotherm EPS PREMIUM

[/rt_bullet_list]

Austrotherm EPS (Beyaz)

[rt_bullet_list list_style=”style-3″ icon=”arrow-2″]

 • Austrotherm EPS Isı Yalıtım Levhası
 • Austrotherm EPS Asmolen
 • Austrotherm Söve Bloğu
 • Austrotherm Oluklu EPS
 • Austrotherm Trapez EPS

[/rt_bullet_list]

Austrotherm geoBLOCK

[rt_bullet_list list_style=”style-3″ icon=”arrow-2″]

 • Austrotherm geoBLOCK® Otoyol ve Köprü Uygulamaları
 • Austrotherm geoBLOCK® Altyapı Uygulamaları

[/rt_bullet_list]

Binalarda Enerji Kimliği Nedir? Neden gereklidir?

18.4.2007 tarihinde kabul edilen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun amacı “enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.”

Enerji Verimliliği Kanunu gereği “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” 5.12.2008 tarihli olarak 27075 numaralı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı aşağıda belirtildiği şekilde tariflenmiştir;

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 –

Bu Yönetmeliğin amacı; binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – 

(1) Bu Yönetmelik mevcut ve yeni yapılacak binalarda;

a) Mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin hesaplama metotlarına, standartlara, yöntemlere ve asgari performans kriterlerine,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

c) Enerji ihtiyacının, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına,

ç) Ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulmasına ve güncel tutulmasına, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine,

d) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına,ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Enerji kimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği MADDE 26 – (1) Enerji Kimlik Belgesinde, binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi/etkenliği ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerle birlikte;

a) Bina ile ilgili genel bilgiler,

b) Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,

c) Binanın kullanım alanı (m2),

ç) Binanın kullanım amacı,

d) Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),

e) Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),

f) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,

g) Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),

ğ) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),

h) Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,

ı) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Birincil enerji tüketimine göre, enerji sınıfı,

i) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Nihai enerji tüketimine göre, CO2 salımı sınıfı

j) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir.

        Bina enerji kimliğinde mevcut bir binanın enerji sınıfının en az C olması beklenmektedir.

  Binanıza ait enerji kimlik belgesinde binanızın aylık ve yıllık bazda ne miktarda enerji tükettiğini (kw/h-m2/yıl) görebilirsiniz.

       Binanıza ait enerji kimliğinde, binanızın bir yılda ürettiği sera gazı miktarı (CO2/kg-m2) belirtilir. Yani binanızın havayı ne kadar kirlettiğini görebilirsiniz.

      Binanızın enerji sınıfını yükseltmek istiyorsanız Mantolama yani bina duvarlarının dıştan ısı yalıtımı yapmanız gereken ilk ısı yalıtım seçeneklerinden birisidir.

        Enerji Verimliliği Kanunu gereği binalarda enerji kimlik belgesi mevcut binalar için 2020 yılı Ocak ayına kadar, yeni binalarda ise Ruhsat Başvurusu ile berber alınmak zorundadır.

[rt_quote name=”Austrotherm” position=”Austrotherm Isı Yalıtım” link=”” link_title=”” id=””]

Temelden çatıya ısı yalıtımı şart! Yalıtım bir harcama değil insana ve çevreye yapılan yatırımdır. Yalıtım için 7 Neden: 1. Enerji Tasarrufu, 2. Evin Değeri Artar, 3. Konforlu Yaşam Alanları, 4. Güvenli Olmayan Enerji Kaynaklarından Bağımsız Olmak, 5. Çevrenin Korunması, 6. Yaz aylarında Ferahlık

[/rt_quote]

Isı Yalıtımının İklime Olumlu Etkisi

Dünya giderek daha fazla ısınıyor. Araştırmalara göre giderek artan sera gazı emisyonlarının devam etmesi halinde 2100 yılına kadar küresel sıcaklığın 3.5°C artacağı ön görülmektedir. Bu durum eko sistemde ve yaşam koşullarında yıkıcı etkilere sebep olacaktır. Afetler, savaşlar ve göçler kaçınılmaz olacaktır. Şimdi harekete geçme ve sera gazı tüketimini azaltma zamanıdır.

Binalarımız, ülkemizde üretilen ve ithal edilen toplam enerji miktarının %40’ını tüketmektedir. Bu tüketimin de %80’i binanın ısıtma ve soğutulması için harcanmaktadır. Binalarımızın çatı, temel, dış cephe, pencerelerinde ısı yalıtımı olmadığı için binalarımızda ciddi enerjik kaynağı (petrol, doğal gaz, kömür) tüketmekteyiz. Evlerimizde, içinde yaşadığımız ortamı ısıtmak için, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtları kullanıyoruz, bu yakıtların yanması sonucunda, havaya büyük miktarda karbondioksit (CO2) ve kükürtdioksit (SO2) gibi atık gaz salınmaktadır. Bu atık gazlar dünya sıcaklığının artmasına, iklim değişikliklerine, neden olmaktadır. Binalarımızda ısı yalıtımı yaptırıldığı takdirde, daha az enerji tüketimi yapılacağından dolayı, dışarıya atılan atık gaz miktarında azalma görülecektir, dolayısıyla hava kirliliği de azalacaktır. Dolayısıyla ısı yalıtımı yaptırarak hem ekonomik olarak tasarruf sağlayacağız, hem de binalarımızdan kaynaklı havanın ve çevrenin kirlenmesinin önüne geçmiş olacağız.

Sera Etkisine ve İklim Korumasına Karşı Isı Yalıtımı

Şimdi, enerji tüketimini olabildiğince azaltma zamanı! Özellikle pasif ev statüsünde yenilenen ve mantolama yapılan eski binalarda dış cephe, temel duvarları ve çatılarda ısı yalıtımı yaptırarak %90’dan fazla enerji tasarrufu sağlamak mümkün.